List of active policies

Name Type User consent
Brukervilkår Site policy All users

Summary

Brukervilkår AMS Assistanse AS

Brukervilkårene handler om hvordan AMS Assistanse AS samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte AMS Assistanse AS sine e-læringskurs og læringsplattform.


Behandlingsansvarlig

AMS Assistanse AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. AMS Assistanse AS og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.


Full policy

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, oversikt over kursbevis, kurshistorikk og IP-adresse. Personopplysningene ble automatisk overført fra et annet system. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, samt be om evaluering i etterkant. 

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene.  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS som drifter løsningen, og ansatte hos AMS Assistanse AS som har tilgang til alle personopplysningene. Følgende ansatte hos AMS Assistanse AS har tilgang til personopplysningene: Lise Garlie Andersen, Ressursforvalter/Prosjektmedarbeider og Tove Grøneng, Kvalitetsansvarlig.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.


Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, e-postadresse, oversikt over kursbevis, kurshistorikk og IP-adresse, benyttes for å oppfylle en arbeidsavtale og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.


Lagring og sletting av personopplysninger

AMS Assistanse AS sletter brukere ved terminering av kontrakt/arbeidsforhold.


Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
  • å klage til Datatilsynet

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på admin@amedsup.no for å få utøvd dine rettigheter.


Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.


Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle, som driftes av EFAKTOR AS i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

      MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.